NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG CHỐNG KHÁNG THUỐC

10/11/2018

"Nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc từ ngày 12-18/11/2018". "Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm", "Kháng kháng sinh: không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa".