• 425 Kinh Dương Vương, P.An Lạc
    Q.Bình Tân, Tp.HCM
  • 028 3750 9999
    bvtrieuan@trieuanhospital.vn

Tin tức

Sổ tay TQM - Module 1: Vai trò lãnh đạo

Module 1: Vai trò lãnh đạo gồm các hạng mục: Hạng mục 1: Quản lý chính sách Hạng mục 2: Đảm bảo chất lượng Hạng mục 3: Quản lý hệ thống Hạng mục 4: Quản lý con người
Xem thêm