• 425 Kinh Dương Vương, P.An Lạc
    Q.Bình Tân, Tp.HCM
  • 028 3750 9999
    bvtrieuan@trieuanhospital.vn

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024